dimecres, 13 de gener del 2010

Préstec 2009

Aquesta és la gràfica de l'evolució del préstec de la biblioteca de l'Angeleta durant l'any 2009.A l'abscissa hi ha el nombre de llibres i a l'ordenada els mesos de l'any sense el juliol i l'agost.
Principalment cal constatar dues coses:
-els pics de més volum de préstec als professors (el mes de març) als alumnes (maig) i de còmics (novembre) coincideix amb l’adquisició de novetats per part de la biblioteca.
-el volum del préstec a l’alumnat s’incrementa notablement a l'octubre quan comença l’activitat de l’Hora de Lectura adreçada al conjunt de l’ESO i també els diversos plans de foment de la lectura específics per a cada nivell que es fan des dels seminaris de Llengua i Literatura Catalana i Castellana.
 
Creative Commons License
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.